mag. Gordana Ristin

7. SEKCIJA
Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika

vodja sekcije

• Postopek rekonciliacije: pravni postopek ali »sprava«?
Postopek sprave je eden izmed načinov mirnega reševanja sporov. Lahko ga uporabimo za spore iz preteklosti, za sedanje spore ali za preprečitev eskalacije sporov. Ko si dva človeka sežeta v roki, se sreča 300 let zgodovine vsake od oseb in ponotranjenih stališč njunih prednikov. Postopek rekonciliacije je pravni postopek, ki poteka v štirih korakih in ga vodi mediator. Je strukturiran, njegov cilj je transformacije odnosov v družbi.

O predavatelju
  • 7. sekcija: Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika

    Postopek rekonciliacije: pravni postopek ali »sprava«?

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?