14. in 15. oktober 2021
47.
47.Dnevi slovenskih pravnikov
GH Bernardin, Portorož in spletna izvedba (Zoom)
  • DNI
  • UR
  • MINUT
  • SEKUND

Vljudno vas vabimo na Dneve slovenskih pravnikov 2021, ki bodo v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije in družbe LEXPERA (GV Založba) potekali 14. in 15. oktobra v GH Bernardin v Portorožu.

Dnevi slovenskih pravnikov, tokrat že sedemiinštirideseti, so največje vsakoletno pravniško srečanje. S svojimi prispevki bo v sedmih sekcijah in na okrogli mizi sodelovalo 41 uglednih strokovnjakov. Obravnavali bodo najaktualnejše teme z različnih pravnih področij.
Predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije dr. Miha Juhart bo v imenu Zveze podelil priznanja (za življenjsko delo, za pravnika leta, za delo v Zvezi ali njenih članih in priznanje mlademu pravniku). Slavnostni govornik na podelitvi, ki bo v četrtek, 14. oktobra, ob 9. uri v dvorani Evropa, bo predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.

Vabimo vas, da se udeležite največjega slovenskega pravniškega srečanja.

O dogodku

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Dogodek že vrsto let organizirajo trije soorganizatorji, in sicer Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in GV Založba.
Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, pravniki s področja javne uprave in gospodarstva. Poleg obravnave znanstveno strokovnih tem z različnih pravnih področij so srečanja pravnikov tudi odlična priložnost za druženje s kolegi, ki jih je zaneslo na različna pravna področja. Na ta način se med pravniki prenašajo izkušnje, mnenja in znanja, prav tako pa se oblikujejo tudi različne oblike poslovnega sodelovanja. V okviru srečanja se vsako leto podeljujejo tudi posebna priznanja pravnikom za njihovo delo in dosežke.

Srečanja pravnikov imajo dolgo tradicijo, saj začetki segajo v leto 1943, ko je bil med NOB organiziran prvi zbor slovenskih pravnikov. Zbori slovenskih pravnikov so potekali vsakih 5 let, leta 1975 pa je bil sprejet sklep, da se konec leta organizira posebno posvetovanje pravnikov vseh strok iz cele Slovenije. Z leti se je zborov in posvetovanj udeleževalo vse več posameznikov, tako da je bilo na nekaterih srečanjih celo več kot 1000 udeležencev. Program posvetovanj je vedno zelo raznolik in obravnava aktualne teme iz različnih pravnih področij, tako de lege lata, kot tudi de lege ferenda. Poleg strogo pravnih disciplin se na srečanjih obravnavajo tudi teme, ki po vsebinski plati niso strogo strokovne, vendar se nanašajo na pravniško stroko, na poklic pravnika, delovanje pravnega sistema, učinkovitost pravosodja, in podobno. Posvetovanja so zasnovana na način, da od srečanj vsi udeleženci nekaj dobijo – tako tisti, ki želijo le prvo informacijo ali vpogled v obravnavano področje, kot tudi tisti, ki jih zanimajo zelo ozki teoretični problemi. V okviru srečanja vsako leto izzide posebna številka revije Podjetje in delo, ki vključuje prispevke vseh predavateljev.

Program

Programski odbor
dr. Rado Bohinc, dr. Rok Čeferin, Franci Gerbec, dr. Miha Juhart, dr. Marijan Kocbek, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat, dr. Vesna Rijavec, dr. Darja Senčur Peček in dr. Grega Strban

Organizacijski odbor
Franci Gerbec, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat in Alenka Zalar

 8.00–9.00 sprejem udeležencev

 9.00 otvoritev / dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

 9.05 uvodni nagovor / Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora

 9.15 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

 9.45–11.45

 1. sekcija: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU / vodja: dr. Vesna Rijavec

Problematika prehoda odločb in listin v dednih zadevah med državami članicami EU (Uredba 650/2012 o dedovanju), dr. Vesna Rijavec

Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja, Denis Baghrizabehi

Evropsko čezmejno sodelovanje v družinskih zadevah dr. Jerca Kramberger Škerl 

Prosti pretok sodnih odločb v EU zdaj in v prihodnje (Uredbi 1215/2012, 805/2004 in druge), dr. Aleš Galič

 Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, dr. Tjaša Ivanc in Urška Kupec

 11.45–12.45 kosilo

 12.45–14.45

 2. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij / vodja: dr. Darja Senčur Peček

 Delovnopravno varstvo žvižgačev v Sloveniji glede na novo direktivo, dr. Darja Senčur Peček

Vpliv digitalizacije na delovna razmerja: nujnost usposabljanja in obvladovanja umetne inteligence, dr. Valentina Franca

Aktualna sodna praksa v zvezi z delovnimi in uslužbenskimi razmerji, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

Izzivi uslužbenskega in plačnega sistema, Peter Pogačar

 14.45–15.00 odmor

 15.00–17.00

 3. sekcija: Svoboda izražanja na spletu / vodja: dr. Rok Čeferin

Pravica do izbrisa novinarskih prispevkov iz spletnih arhivov medijev, dr. Rok Čeferin

Lov za pobeglim vlakom spletnega političnega oglaševanja, dr. Tanja Kerševan Smokvina

Razmišljanje o svobodi izražanja, hitro in počasno, dr. Marko Milosavljević

Avtomatizacija svobode izražanja, dr. Aleš Završnik

Posebna tema: O dobrih praksah pri oddaljenem delu pravnika, Jan Baksa Lesjak

 17.00–17.15 odmor

 17.15–19.15

 okrogla miza: Debirokratizacija / vodja: dr. Miha Juhart

Sodelujejo: dr. Miha Juhart, mag. Nataša Erjavec, Anča Cvirn, dr. Mark Pleško, mag. Ivan Simič, Boštjan Koritnik

 20.30 družabni večer s skupino Victory

Victory

 9.00–11.00

 4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K / vodja: dr. Marijan Kocbek

 Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uresničevanje pravic na skupščini, dr. Saša Prelič

Sklepanje pravnih poslov s povezanimi strankami, dr. Peter Podgorelec

 Prejemki direktorjev in nadzornikov ter pravice delničarjev po noveli ZGD-1K, dr. Marijan Kocbek

Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in funkcionarji gospodarskih družb, dr. Miha Juhart

Preglednost institucionalnih vlagateljev in spremenjena upravljavska struktura d. o. o., dr. Jerneja Prostor

 11.00–11.15 odmor

 11.15–13.15

 5. sekcija: Aktualni izzivi socialnega varstva / vodja: dr. Grega Strban

Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti, dr. Grega Strban

Razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Marijan Papež

Univerzalni temeljni dohodek kot možna nadomestitev socialnega varstva in socialne varnosti?, Sara Bagari

Sodobni socialnovarstveni izzivi centrov za socialno delo, mag. Anja Osojnik

 13.15–14.15 kosilo

 14.15–16.15

 6. sekcija: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov / vodja: dr. Rado Bohinc

• Primernost pravne oblike javnega zavoda za vse storitve splošnega pomena: primer univerz in raziskovalnih inštitutov, dr. Rado Bohinc

Zdravstveni javni zavod kot podjetje (preglednost finančnih odnosov, državne pomoči), dr. Rajko Pirnat

Javni zavodi kot netržni ali tržni proizvajalci: razlike v financiranju in premoženju, mag. Eva Helena Zver

 Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi – zamujena priložnost za statusno preoblikovanje socialnih zavodov?, mag. Jaka Bizjak

 Kodeksi upravljanja kot instrument za še uspešnejše upravljanje javnih zavodov?, dr. Andreja Primec

 16.15–16.30 odmor

 16.30–18.30

 7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje / vodja: dr. Miha Juhart

24 originalov – misija (ne)mogoče; prevajalski izzivi v evropski zakonodaji, Valter Mavrič

 Kleči prevajanja evropske pravne terminologije: pogled pripravljavca slovarja, dr. Luka Mišič

Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu, David Premelč

 Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu in njihova pravilna preslikava v ustrezne institute slovenskega prava o odgovornosti za stvarne napake, dr. Nina Plavšak

• Neenotna praksa prevajanja nazivov pravosodnih organov iz slovenskega v francoski jezik, Rastko Rafael Kozlevčar

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

GH Bernardin, Portorož, in spletna izvedba (Zoom)
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Kotizacija
405,00 EUR + DDV
GH Bernardin, Portorož

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

324,00 EUR + DDV
Spletna udeležba –20 %

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

324,00 EUR + DDV
Člani pravniških društev (GH Bernardin, Portorož)

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

259,20 EUR + DDV
Člani pravniških društev (spletna udeležba)

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš e-naslov uporabili za to, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.


Sponzorji

Medijski sponzorji
Kontaktirajte nas

    Želite zastaviti vprašanja predavatelju?