14. in 15. oktober 2021
47.
47.Dnevi slovenskih pravnikov
GH Bernardin, Portorož in spletna izvedba (Zoom)
  • DNI
  • UR
  • MINUT
  • SEKUND
Program

Programski odbor
dr. Rado Bohinc, dr. Rok Čeferin, Franci Gerbec, dr. Miha Juhart, dr. Marijan Kocbek, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat, dr. Vesna Rijavec, dr. Darja Senčur Peček in dr. Grega Strban

Organizacijski odbor
Franci Gerbec, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat in Alenka Zalar

 8.30–9.30 sprejem udeležencev

 9.30 otvoritev / dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

 9.35 uvodni nagovor /

 9.45–11.45

 1. sekcija: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU / vodja: dr. Vesna Rijavec

Problematika prehoda odločb in listin v dednih zadevah med državami članicami EU (Uredba 650/2012 o dedovanju), dr. Vesna Rijavec

Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja (Uredbi 2020/1783 in 2020/1784), Denis Baghrizabehi

Čezmejno sodelovanje v družinskih zadevah

Prosti pretok sodnih odločb v EU zdaj in v prihodnje (Uredbi 1215/2012, 805/2004 in druge), dr. Aleš Galič

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (Uredba 655/2014), dr. Tjaša Ivanc

 11.45–12.45 kosilo

 12.45–14.45

 2. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij / vodja: dr. Darja Senčur Peček

Delovnopravno varstvo žvižgačev v luči nove direktive, dr. Darja Senčur Peček

Vpliv digitalizacije na delovna razmerja: nujnost usposabljanja in obvladovanja umetne inteligence, dr. Valentina Franca

Aktualna sodna praksa v zvezi z delovnimi in uslužbenskimi razmerji, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

Izzivi uslužbenskega in plačnega sistema, Peter Pogačar

 14.45–15.00 odmor

 15.00–17.00

 3. sekcija: Svoboda izražanja na spletu / vodja: dr. Rok Čeferin

Pravica do izbrisa novinarskih prispevkov iz spletnih arhivov medijev, dr. Rok Čeferin

Lov za pobeglim vlakom spletnega političnega oglaševanja, dr. Tanja Kerševan Smokvina

Razmišljanje o svobodi izražanja, hitro in počasno, dr. Marko Milosavljević

Avtomatizacija svobode izražanja, dr. Aleš Završnik

Posebna tema: O dobrih praksah pri oddaljenem delu pravnika, Jan Baksa Lesjak

 17.00–17.15 odmor

 17.15–19.15

 okrogla miza: Debirokratizacija / vodja: dr. Miha Juhart

 20.15 podelitev priznanj in družabni večer

 9.00–11.00

 4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K / vodja: dr. Marijan Kocbek

Prepoved ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uveljavljanje pravic na skupščini, dr. Saša Prelič

Sklepanje pravnih poslov s povezanimi strankami, dr. Peter Podgorelec

Prejemki direktorjev in nadzornikov ter pravice delničarjev, dr. Marijan Kocbek

Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in funkcionarji gospodarskih družb, dr. Miha Juhart

Preglednost institucionalnih vlagateljev in spremenjena upravljavska struktura d. o. o., dr. Jerneja Prostor

 11.00–11.15 odmor

 11.15–13.15

 5. sekcija: Aktualni izzivi socialnega varstva / vodja: dr. Grega Strban

Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti, dr. Grega Strban

Razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Marijan Papež

Univerzalni temeljni dohodek kot možna nadomestitev socialnega varstva in socialne varnosti?, Sara Bagari

Sodobni socialnovarstveni izzivi centrov za socialno delo, mag. Anja Osojnik

 13.15–14.15 kosilo

 14.15–16.15

 6. sekcija: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov / vodja: dr. Rado Bohinc

• Primernost javnega zavoda za vse dejavnosti javnih služb: primer visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, dr. Rado Bohinc

Zdravstveni javni zavod kot podjetje (preglednost finančnih odnosov, državne pomoči), dr. Rajko Pirnat

Javni zavodi kot netržni ali tržni proizvajalci: razlike v financiranju in premoženju, mag. Eva Helena Zver

Statusna in druga pravna vprašanja pri opravljanju dejavnosti socialnovarstvenih zavodov, Jaka Bizjak

Kodeksi upravljanja – instrument za še uspešnejše upravljanje javnih zavodov?, dr. Andreja Primec

 16.15–16.30 odmor

 16.30–18.30

 7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje / vodja: dr. Miha Juhart

24 originalov – misija (ne)mogoče; prevajalski izzivi v evropski zakonodaji, Valter Mavrič

Tri kleči prevajanja evropske pravne terminologije: dobesedni in opisni prevod ter zmotno pomensko pripisovanje, dr. Luka Mišič

Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu, Jakob Ivančič, LL.M.

Pravilna preslikava institutov representations, warranties in covenants v institute slovenskega prava o odgovornosti za stvarne in pravne napake, dr. Nina Plavšak

Neenotna praksa prevajanja pravosodnih organov iz slovenskega v francoski jezik, Rafael Rastko Kozlevčar

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

GH Bernardin, Portorož, in spletna izvedba (Zoom)
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve. Popust za zgodnje rezervacije: -5% vključno 27.8.2021.
Kotizacija
405,00 EUR + DDV
GH Bernardin, Portorož

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

324,00 EUR + DDV
Spletna udeležba –20 %

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

324,00 EUR + DDV
Člani pravniških društev (GH Bernardin, Portorož)

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

259,20 EUR + DDV
Člani pravniških društev (spletna udeležba)

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš e-naslov uporabili za to, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.


Sponzorji

Medijski sponzorji
Utrinki 2019
Kontaktirajte nas

    Želite zastaviti vprašanja predavatelju?