dr. Saša Prelič

4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K

• Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uresničevanje pravic na skupščini

O predavatelju
  • 4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K

     Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uresničevanje pravic na skupščini

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?