dr. Luka Mišič

7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

Kleči prevajanja evropske pravne terminologije: pogled pripravljavca slovarja
Avtor v prispevku obravnava osrednje pasti prevajanja evropske pravne terminologije, predvsem neposredno prenašanje angleških terminov v slovenski jezikovni sistem, opisno poimenovanje, pripisovanje nacionalnega ali drugega napačnega (pravnega) pomena pojmu, ki je lasten nekemu pravnemu redu, pa tudi pogosto usodno zaobljubo spoštovanja spontanega, strokovno nepretehtanega terminološkega dogovora.

O predavatelju
  • 7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

     Kleči prevajanja evropske pravne terminologije: pogled pripravljavca slovarja

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?