46. Dnevi slovenskih pravnikov

Leta 2020 je največje srečanje pravnikov v Slovenij prvič v zgodovini potekalo v obliki spletnega dogodka. Srečanje, ki je bilo tradicionalno načrtovano v mesecu oktobru je bilo zaradi pandemije bolezni Covid-19 sprva prestavljeno, kasneje pa v začetku decembra izvedeno preko spletne aplikacije Zoom. S svojimi prispevki je v 7 sekcijah in na javni tribuni sodelovalo 42 uglednih strokovnjakov z različnih pravnih področij.

Udeležence srečanja je nagovoril novoizvoljeni predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, dr. Miha Juhart. Tudi v tem letu so bila podeljena priznanja pravniom za njihove dosežke in delo. Priznanje za življenjsko delo je prejela dr. Etelka Korpič-Horvat, priznanje za pravnika leta sta prejela dr. Polonca Kovač, dr. Erik Kerševan za projekt priprave znastvene monografije Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku. Priznanje mlademu pravniku je dobil dr. Miha Šepec, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih pa je prejel dr. Boris Žnidarič.

Galerija