42. Dnevi slovenskih pravnikov

Leta 2016 je na srečanju Dnevi slovenskih pravnikov s svojimi prispevki v 10 sekcijah in na dveh okroglih mizah sodelovalo 60 uglednih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Slavnostni govornik na srečanju je bil dr. Marko Ilešič.

Predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, dr. Lojze Ude, je v imenu Zveze podelil posebna priznanja pravnikom za njihovo delo in dosežke. Priznanje za življenjsko delo je prejel dr. Marijan Pavčnik, priznanje za pravnika leta je prejel dr. Miha Juhart, priznanje za mlado pravnico je prejela dr. Tjaša Ivanc, priznanje za delov v Zvezi ali njenih članih pa Bojana Kmetec Rošic.

Galerija