41. Dnevi slovenskih pravnikov

Leta 2015 se je skupaj s predavatelji, gosti, študenti, sponzorji in novinarji na srečanju Dnevi slovenskih pravnikov zbralo okoli 500 udeležencev. Med udeleženci je bilo 45 uglednih strokovnjakov, ki so v 8 sekcijah in na okrogli mizi predstavili prispevke z različnih pravnih področij. Tako kot je že v navadi so bile tudi v tem letu obravnavane najaktualnejše teme.

V okviru srečanja so bila s strani Zveze društev pravnikov Slovenije podeljena priznanja pravnikom za njihovo delo in dosežke. Podelil jih je predsednik Zveze, dr. Lojze Ude. Priznanje za življenjsko delo je dobil dr. Ciril Ribičič, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih sta dobila dr. Boris Žnidarič in Maja Petek, priznanje mlademu pravniku pa je prejel dr. Gregor Dugar.

Galerija