Tina Miklavčič

3. sekcija: Posameznikove pravice po ZVOP-2 in ZVPot-1

• Pravice potrošnikov v luči novega Zakona o varstvu potrošnikov

O predavatelju
  • 3. sekcija: Posameznikove pravice po ZVOP-2 in ZVPot-1

    • Pravice potrošnikov v luči novega Zakona o varstvu potrošnikov

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?