Rastko Rafael Kozlevčar

7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

Neenotna praksa prevajanja nazivov pravosodnih organov iz slovenskega v francoski jezik
Problem neenotnega prevajanja pravosodnih organov Republike Slovenije v francoski jezik. Bi lahko neenotno prakso enkrat vendarle poenotili?

O predavatelju
  • 7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

    • Neenotna praksa prevajanja nazivov pravosodnih organov iz slovenskega v francoski jezik

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?