Peter Pogačar

5. SEKCIJA
Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

• Minimalna plača v javnem in zasebnem sektorju

O predavatelju
  • 5. sekcija: Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

    Minimalna plača v javnem in zasebnem sektorju

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?