Neža Pogorelčnik Vogrinc

7. SEKCIJA
Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika

• Alternativno reševanje sporov v pravu EU in Sveta Evrope
V predavanju bo predstavljeno, kaj določa pravo Evropske unije in Sveta Evrope na temo mediacije, ali so ta prizadevanja za povečanje števila mediacij učinkovita, koliko so ti pravni viri za države članice zavezujoči in ali države članice na njihovi podlagi lahko uvedejo obvezno mediacijo.

O predavatelju
  • 7. sekcija: Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika

    Alternativno reševanje sporov v pravu EU in Sveta Evrope

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?