Marko Zaman

7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje
• Novela ZFPPIPP-H in nekatere predvidene spremembe pravil v stečajnem postopku

O predavatelju
  • 7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje

    • Novela ZFPPIPP-H in nekatere predvidene spremembe pravil v stečajnem postopku

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?