Maja Lajevec

7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje
• Ureditev postopka osebnega stečaja po noveli ZFPPIPP-H
V cilj osebnega stečaja lahko poseže odpust obveznosti. Odpust je vezan le na vestnega in poštenega dolžnika, zato je naloga postopka zagotoviti zanesljiv sistem izločanja tistih, ki to niso. Novela ZFPPIPP-H temu sledi, vprašanje pa je, kako bodo rešitve zaživele v praksi.

O predavatelju
  • 7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje

    • Ureditev postopka osebnega stečaja po noveli ZFPPIPP-H

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?