mag. Biserka Kogej Dmitrovič

Biserka Kogej Dmitrovič je magistrica pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču, kjer je tudi predsednica sodišča. Redno predava na izobraževanjih sodnikov in na strokovnih konferencah ter v strokovni literaturi objavlja prispevke s področij delovnega in socialnega prava. Je soavtorica Komentarja Zakona o delovnih razmerjih in soredaktorica in soavtorica Komentarja zakona o javnih uslužbencih. Na pravniških dnevih običajno predstavlja novejšo sodno prakso v delovnih sporih.

9. sekcija: Delovno pravo v vrtincu zakonskih sprememb in prelomnih sodnih odločitev

• Novejša sodna praksa na področju delovnih razmerij
Obravnavani bodo izbrani instituti ZDR-1, katerih spremembo predlaga zakonodajalec, z dosedanjo sodno prakso in premislekom, ali bo cilj s spremembami dosežen. Predstavljena bo najnovejša sodna praksa vrhovnega sodišča, ki je pomembna za nadaljnji razvoj delovnega prava in jo je treba poznati. Med drugim bo pojasnjeno, kako se mora glasiti tožbeni zahtevek v sporih zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

O predavatelju
  • mag. pravnih znanosti

    višja sodnica svetnica, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča 

  • 9. sekcija: Delovno pravo v vrtincu zakonskih sprememb in prelomnih sodnih odločitev

    • Novejša sodna praksa na področju delovnih razmerij

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?