mag. Biserka Kogej Dmitrovič

2. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij

• VAktualna sodna praksa v zvezi z delovnimi in uslužbenskimi razmerji

O predavatelju
  • 2. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij

    Aktualna sodna praksa v zvezi z delovnimi in uslužbenskimi razmerji

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?