Jernej Veberič

Jernej Veberič ima skoraj dvajset let delovnih izkušenj v zavarovalništvu. Vrsto let je vodil službo za zavarovalno pravo, zadnji dve leti pa je dejaven na področju preprečevanja zavarovalniških prevar.

2. SEKCIJA
Zavarovalno pravo v 21. stoletju

• Zavarovanje poklicne odgovornosti
Zavarovanje poklicne odgovornosti je sodobna zvrst zavarovanj odgovornosti, ki se nanaša pretežno na intelektualne in finančne storitve. Ker krije zelo raznovrstne storitve v različnih dejavnostih – od zdravstva prek gradbeništva do pravosodja –, se zavarovanje zanimivo prilagaja tveganjem, ki izvirajo iz teh dejavnosti.

O predavatelju
  • 2. sekcija: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

    Zavarovanje poklicne odgovornosti

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?