dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

1. sekcija: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema de lege ferenda

• Nekrivdna odškodninska odgovornost: primerno zdravilo za slovensko zdravstvo ali njegova stranpot?

O predavatelju
  • 1. sekcija: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema de lege ferenda

    • Nekrivdna odškodninska odgovornost: primerno zdravilo za slovensko zdravstvo ali njegova stranpot?

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?