dr. Renato Vrenčur

10. sekcija: Sodobni izzivi stvarnega prava

vodja sekcije
• Postavitev sončnih elektrarn na lastnih oziroma tujih nepremičninah
S ciljem izpolnjevanja zavez glede povečanja deleža proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije je Državni zbor 6. julija 2023 sprejel Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – ZUNPEOVE, ki je začel veljati 3. avgusta 2023. Zakon ureja postavitev fotonapetostnih naprav (sončnih elektrarn) pri novogradnjah in rekonstrukcijah, na obstoječih objektih, na vodnih zemljiščih, na kmetijskih zemljiščih, na zaprtih odlagališčih, ob cestah in železnicah, postavitev vetrnih proizvodnih naprav (vetrnih elektrarn) na gozdnih zemljiščih itd. Interes za investicije v fotonapetostne in vetrne proizvodne naprave se bo v prihodnje v Sloveniji le še povečal, predvsem zaradi obveznih postavitev teh proizvodnih naprav v zakonsko določenih primerih ter zaradi blažjih (javnopravnih) zahtev pri gradnji naprav. Uvajanje teh proizvodnih naprav (ki izkoriščajo potencial sonca in vetra) zaradi kreditiranja investitorjev zahteva jasna stališča pravne stroke, pod kakšnimi pogoji proizvodne naprave (kot predmeti zavarovanja) pomenijo kvalitetno zavarovanje kreditov oziroma posojil. Zato bo na predavanju v tej zvezi opozorjeno na poslovna tveganja, ki jih lahko uspešno omejimo z dobrim poznavanjem stvarnega prava.

O predavatelju
  • visokošolski učitelj

    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

  • 10. sekcija: Sodobni izzivi stvarnega prava

    Postavitev sončnih elektrarn na lastnih oziroma tujih nepremičninah

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?