dr. Petra Ferk

Petra Ferk je direktorica razvojnih projektov in soustanoviteljica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, soustanoviteljica družbe S-Procurement, družbe za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in izredna profesorica za javno upravo na Novi Univerzi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V zadnjem času se Petra med drugim aktivno ukvarja s področjem informacijske varnosti, elektronskega javnega naročanja, pametnih meril in inteligentnih nabavnih sistemov ter je ena izmed najbolj aktivnih avtoric in predavateljic s področja elektronskega javnega naročanja v EU. Petra Ferk je aktivna članica več domačih in mednarodnih pravniških društev ter nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review (EPPPL).

1. SEKCIJA
Digitalna doba in izzivi za pravo in pravnike

• Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo

O predavatelju
  • direktorica razvojnih projektov in soustanoviteljica

    Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

  • 1. sekcija: Digitalna doba in izzivi za pravo in pravnike

    Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?