dr. Nina Plavšak

7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

• Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu in njihova pravilna preslikava v ustrezne institute slovenskega prava o odgovornosti za stvarne napake

O predavatelju
  • 7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

     Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu in njihova pravilna preslikava v ustrezne institute slovenskega prava o odgovornosti za stvarne napake

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?