dr. Nina Plavšak

7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje
• Razumna razlaga novih pravil o postopkih prestrukturiranja, ki jih uveljavlja novela ZFPPIPP-H

O predavatelju
  • 7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje

    • Razumna razlaga novih pravil o postopkih prestrukturiranja, ki jih uveljavlja novela ZFPPIPP-H

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?