dr. Miha Juhart

Otvoritev

Okrogla miza: Debirokratizacija

vodja okrogle mize

4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K

• Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in funkcionarji gospodarskih družb

7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

vodja sekcije

O predavatelju
  • Okrogla miza: Debirokratizacija

    vodja okrogle mize

  • 4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K

    Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in funkcionarji gospodarskih družb

  • 7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje

    vodja sekcije

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?