dr. Matija Damjan

2. SEKCIJA
Zavarovalno pravo v 21. stoletju

• Projekt modernizacije zakonske ureditve zavarovalne pogodbe: izhodišča za reformo
Ureditev zavarovalne pogodbe v Obligacijskem zakoniku ne sledi več potrebam sodobnega zavarovalnega trga. Na pobudo Slovenskega zavarovalnega združenja je projektna skupina Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pripravila izhodišča za reformo zakonske ureditve po zgledu Načel evropskega zavarovalnega pogodbenega prava. Predstavitev osnutka Zakona o zavarovalni pogodbi na Dnevih slovenskih pravnikov bo priložnost za razpravo o predlaganih rešitvah.

O predavatelju
  • 2. sekcija: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

    Projekt modernizacije zakonske ureditve zavarovalne pogodbe: izhodišča za reformo

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?