dr. Luka Martin Tomažič

3. SEKCIJA
Energetsko pravo in zeleni prehod

Zeleni prehod in trajnostni razvoj: regulacija, mehki paternalizem ali alternative?
Z zelenim prehodom nameravamo spodbuditi gospodarstvo z uporabo novih tehnologij, ustvariti trajnostno industrijo in zmanjšati onesnaževanje okolja. Kako to doseči? Predstavljeni bodo razpoložljivi regulatorni, mehko-paternalistični in laissez-faire ukrepi.

O predavatelju
  • 3. sekcija: Energetsko pravo in zeleni prehod

    Zeleni prehod in trajnostni razvoj: regulacija, mehki paternalizem ali alternative?

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?