dr. Katja Štemberger Brizani

5. sekcija: Aktualna vprašanja koncesij

• Pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij
Razpršena ureditev koncesij v slovenskem pravu se odraža tudi v pravnem varstvu, ki je zagotovljeno v različnih postopkih in pred različnimi organi. V prispevku bodo ti postopki sistematično in pregledno predstavljeni, opozorili pa bomo tudi na pomanjkljivosti take ureditve ter podali nekaj predlogov rešitev.

O predavatelju
  • 5. sekcija: Aktualna vprašanja koncesij

    • Pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?