dr. Katarina Kresal Šoltes

5. SEKCIJA
Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

• Podobnosti in razlike v sistemu kolektivnega pogajanja v javnem in zasebnem sektorju

O predavatelju
  • 5. sekcija: Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

    Podobnosti in razlike v sistemu kolektivnega pogajanja v javnem in zasebnem sektorju

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?