dr. Jaka Cepec

7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje
vodja sekcije
• Izzivi slovenskega insolvenčnega prava po noveli ZFPPIPP-H

O predavatelju
  • 7. sekcija: Reforma insolvenčne zakonodaje

    Izzivi slovenskega insolvenčnega prava po noveli ZFPPIPP-H

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?