dr. Etelka Korpič Horvat

5. SEKCIJA
Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

vodja sekcije

• Delodajalčeva avtonomnost pri priznavanju pravic delavcem in javnim uslužbencem
Kljub načelu pogodbenosti delovnih razmerij je zaradi varstva šibkejše stranke – delavca in javnega uslužbenca – svobodno dogovarjanje strank pogodbe o zaposlitvi omejeno. Ne v zasebnem ne v javnem sektorju ni sporno, da morata pogodbeni stranki upoštevati mednarodne in nacionalne predpise ter kolektivne pogodbe glede minimalnih standardov zagotavljanja določenih pravic. Odprto pa ostaja vprašanje priznavanja večjega obsega pravic, načela in favorem, zaradi tveganj prepovedi diskriminacije, v javnem sektorju tudi zaradi prepovedi uporabe tega načela za javne uslužbence v državnih organih in občinah ter zaradi nejasnosti pojma javna sredstva, saj se ta po zakonu ne smejo porabljati za večji obseg pravic javnim uslužbencem.

O predavatelju
  • 5. sekcija: Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

    Delodajalčeva avtonomnost pri priznavanju pravic delavcem in javnim uslužbencem

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?