dr. Darja Senčur Peček

5. SEKCIJA
Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

• Enako plačilo za ženske in moške v zasebnem in javnem sektorju
Čeprav je enako plačilo za enako delo in delo enake vrednosti kot mednarodni pravni standard uveljavljeno že več kot 60 let, ženske (tudi v Sloveniji) za svoje delo v povprečju še vedno zaslužijo manj kot moški. Primeri sodnega uveljavljanja neenakega plačila so zelo redki, k temu pa prispevajo tudi nejasni koncepti (na primer delo enake vrednosti), nepregledni plačni sistemi in pomanjkanje informacij o plačilu delavcev drugega spola. Morda bo sprejem direktive EU, ki jo predlaga Evropske komisija, prispeval k bolj učinkovitemu uveljavljanju tega načela v praksi.

O predavatelju
  • visokošolska učiteljica

    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

  • 5. sekcija: Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju

    Enako plačilo za ženske in moške v zasebnem in javnem sektorju

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?