dr. Darja Senčur Peček

2. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij

vodja sekcije
Delovnopravno varstvo žvižgačev v Sloveniji glede na novo direktivo
Direktiva EU 2019/1937, ki jo morajo države članice implementirati do 17. decembra 2021, določa minimalne skupne standarde zaščite žvižgačev. V prispevku so obravnavane slovenska ureditev delovnopravne zaščite žvižgačev in možnosti njene nadgradnje pri prenosu direktive v slovenski pravni red.

O predavatelju
  • visokošolska učiteljica

    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

  • 1. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij

     Delovnopravno varstvo žvižgačev v Sloveniji glede na novo direktivo

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?