dr. Andreja Primec

6. sekcija: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov

• Kodeksi upravljanja kot instrument za še uspešnejše upravljanje javnih zavodov?

O predavatelju
  • 6. sekcija: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov

     Kodeksi upravljanja kot instrument za še uspešnejše upravljanje javnih zavodov?

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?