dr. Andreja Primec

4. SEKCIJA
Gospodarsko prekrškovno pravo

• Odgovornost odgovornih oseb za prekrške po ZGD-1

O predavatelju
  • 4. sekcija: Gospodarsko prekrškovno pravo

    Odgovornost odgovornih oseb za prekrške po ZGD-1

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?