dr. Andrej Robida

1. sekcija: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema de lege ferenda

• Nekatera izhodišča za pripravo Zakona o izboljševanju kakovosti in varnosti v zdravstvu
V Sloveniji nimamo izčrpnega nacionalnega ali lokalnega sistema kakovosti in varnosti pacientov. Poleg sodobne nacionalne strategije, akcijskih načrtov in vpeljave v vsakdanjo zdravstveno prakso potrebujemo zakon o kakovosti in varnosti, ki bo odpravljal ovire za boljše zdravstvene izide za paciente, zmanjšal razsipnost v zdravstvu in izboljšal varnost pacientov, da se bomo lahko izognili preprečljivim smrtim in drugim škodljivim dogodkom zaradi napak in nekaterih kršitev.

O predavatelju
  • dr. med., izr. prof. pediatrije in javnega zdravja, FACC, LSS-BB
  • 1. sekcija: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema de lege ferenda

    • Zakon o kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?