Denis Baghrizabehi

1. sekcija: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU

Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja
Številni razlogi so narekovali prenovo uredb na področju čezmejnega vročanja in pridobivanja dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah. Na podlagi kratke analize težav, ki so pestile prejšnjo ureditev, in ključnih rešitev, ki jih prinaša prenova, je mogoče napovedati tudi nekatere nove izzive. Ti se navezujejo predvsem na obvezno uporabo tehnoloških rešitev.

O predavatelju
  • magister prava

    asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

  • 1. sekcija: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU

    Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja (Uredbi 2020/1783 in 2020/1784)

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?