Alenka Jerše

3. sekcija: Posameznikove pravice po ZVOP-2 in ZVPot-1

vodja sekcije
• Ključne novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za upravljavce in posameznike

O predavatelju
  • 3. sekcija: Posameznikove pravice o ZVOP-2 in ZVPot-1

    Ključne novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za upravljavce in posameznike

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?