Aleksander Jakobčič, LL.M.

7. SEKCIJA
Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika

• Pomen in vloga mediacije za veščine pravnika v 21. stoletju
Svet, v katerem živimo, postaja vse bolj in bolj kompleksen, oziroma bolje rečeno, v poplavi različnih informacij se vse bolj zavedamo, kako zelo zapleten je lahko. Moderni človek se srečuje z večplastnimi izzivi, ki zahtevajo izrazito raznolika orodja in veščine. Kako lahko razumemo veščine v 21. stoletju in katere od njih naj obvlada moderni pravnik? Na predavanju bo predstavljeno, kako lahko veščine in znanja mirnega reševanja sporov (mediacije) tudi pravnikom ponudijo takšna raznolika orodja in veščine za boljše opravljanje poklica.

O predavatelju
  • 7. sekcija: Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika

    Pomen in vloga mediacije za veščine pravnika v 21. stoletju

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?