DSP

 •  8.00–9.00 sprejem udeležencev

   9.00 otvoritev / dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

   9.05 uvodni nagovor / Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora

   9.15 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

   9.45–11.45

   1. sekcija: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU / vodja: dr. Vesna Rijavec

  Problematika prehoda odločb in listin v dednih zadevah med državami članicami EU (Uredba 650/2012 o dedovanju), dr. Vesna Rijavec

  Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja, Denis Baghrizabehi

  Evropsko čezmejno sodelovanje v družinskih zadevah dr. Jerca Kramberger Škerl 

  Prosti pretok sodnih odločb v EU zdaj in v prihodnje (Uredbi 1215/2012, 805/2004 in druge), dr. Aleš Galič

   Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, dr. Tjaša Ivanc in Urška Kupec

   11.45–12.45 kosilo

   12.45–14.45

   2. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij / vodja: dr. Darja Senčur Peček

   Delovnopravno varstvo žvižgačev v Sloveniji glede na novo direktivo, dr. Darja Senčur Peček

  Vpliv digitalizacije na delovna razmerja: nujnost usposabljanja in obvladovanja umetne inteligence, dr. Valentina Franca

  Aktualna sodna praksa v zvezi z delovnimi in uslužbenskimi razmerji, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

  Izzivi uslužbenskega in plačnega sistema, Peter Pogačar

   14.45–15.00 odmor

   15.00–17.00

   3. sekcija: Svoboda izražanja na spletu / vodja: dr. Rok Čeferin

  Pravica do izbrisa novinarskih prispevkov iz spletnih arhivov medijev, dr. Rok Čeferin

  Lov za pobeglim vlakom spletnega političnega oglaševanja, dr. Tanja Kerševan Smokvina

  Razmišljanje o svobodi izražanja, hitro in počasno, dr. Marko Milosavljević

  Avtomatizacija svobode izražanja, dr. Aleš Završnik

  Posebna tema: O dobrih praksah pri oddaljenem delu pravnika, Jan Baksa Lesjak

   17.00–17.15 odmor

   17.15–19.15

   okrogla miza: Debirokratizacija / vodja: dr. Miha Juhart

  Sodelujejo: dr. Miha Juhart, mag. Nataša Erjavec, Anča Cvirn, dr. Mark Pleško, mag. Ivan Simič, Boštjan Koritnik

   20.30 družabni večer s skupino Victory

  Victory

 •  9.00–11.00

   4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K / vodja: dr. Marijan Kocbek

   Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uresničevanje pravic na skupščini, dr. Saša Prelič

  Sklepanje pravnih poslov s povezanimi strankami, dr. Peter Podgorelec

   Prejemki direktorjev in nadzornikov ter pravice delničarjev po noveli ZGD-1K, dr. Marijan Kocbek

  Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in funkcionarji gospodarskih družb, dr. Miha Juhart

  Preglednost institucionalnih vlagateljev in spremenjena upravljavska struktura d. o. o., dr. Jerneja Prostor

   11.00–11.15 odmor

   11.15–13.15

   5. sekcija: Aktualni izzivi socialnega varstva / vodja: dr. Grega Strban

  Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti, dr. Grega Strban

  Razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Marijan Papež

  Univerzalni temeljni dohodek kot možna nadomestitev socialnega varstva in socialne varnosti?, Sara Bagari

  Sodobni socialnovarstveni izzivi centrov za socialno delo, mag. Anja Osojnik

   13.15–14.15 kosilo

   14.15–16.15

   6. sekcija: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov / vodja: dr. Rado Bohinc

  • Primernost pravne oblike javnega zavoda za vse storitve splošnega pomena: primer univerz in raziskovalnih inštitutov, dr. Rado Bohinc

  Zdravstveni javni zavod kot podjetje (preglednost finančnih odnosov, državne pomoči), dr. Rajko Pirnat

  Javni zavodi kot netržni ali tržni proizvajalci: razlike v financiranju in premoženju, mag. Eva Helena Zver

   Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi – zamujena priložnost za statusno preoblikovanje socialnih zavodov?, mag. Jaka Bizjak

   Kodeksi upravljanja kot instrument za še uspešnejše upravljanje javnih zavodov?, dr. Andreja Primec

   16.15–16.30 odmor

   16.30–18.30

   7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje / vodja: dr. Miha Juhart

  24 originalov – misija (ne)mogoče; prevajalski izzivi v evropski zakonodaji, Valter Mavrič

   Kleči prevajanja evropske pravne terminologije: pogled pripravljavca slovarja, dr. Luka Mišič

  Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu, David Premelč

   Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu in njihova pravilna preslikava v ustrezne institute slovenskega prava o odgovornosti za stvarne napake, dr. Nina Plavšak

  • Neenotna praksa prevajanja nazivov pravosodnih organov iz slovenskega v francoski jezik, Rastko Rafael Kozlevčar

GH Bernardin, Portorož
405,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Spletna udeležba –20 %
324,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Člani pravniških društev (GH Bernardin, Portorož)
324,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Člani pravniških društev (spletna udeležba)
259,20 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Galerija
Event Details
Sponsors