DSP

 •  8.00–9.00 sprejem udeležencev

   9.00 otvoritev / dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

   9.05 uvodni nagovor / Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora

   9.15 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

   9.45–11.45

   1. sekcija: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU / vodja: dr. Vesna Rijavec

  Problematika prehoda odločb in listin v dednih zadevah med državami članicami EU (Uredba 650/2012 o dedovanju), dr. Vesna Rijavec

  Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja, Denis Baghrizabehi

  Evropsko čezmejno sodelovanje v družinskih zadevah dr. Jerca Kramberger Škerl 

  Prosti pretok sodnih odločb v EU zdaj in v prihodnje (Uredbi 1215/2012, 805/2004 in druge), dr. Aleš Galič

  Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (Uredba 655/2014), dr. Tjaša Ivanc

   11.45–12.45 kosilo

   12.45–14.45

   2. sekcija: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij / vodja: dr. Darja Senčur Peček

  Delovnopravno varstvo žvižgačev v luči nove direktive, dr. Darja Senčur Peček

  Vpliv digitalizacije na delovna razmerja: nujnost usposabljanja in obvladovanja umetne inteligence, dr. Valentina Franca

  Aktualna sodna praksa v zvezi z delovnimi in uslužbenskimi razmerji, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

  Izzivi uslužbenskega in plačnega sistema, Peter Pogačar

   14.45–15.00 odmor

   15.00–17.00

   3. sekcija: Svoboda izražanja na spletu / vodja: dr. Rok Čeferin

  Pravica do izbrisa novinarskih prispevkov iz spletnih arhivov medijev, dr. Rok Čeferin

  Lov za pobeglim vlakom spletnega političnega oglaševanja, dr. Tanja Kerševan Smokvina

  Razmišljanje o svobodi izražanja, hitro in počasno, dr. Marko Milosavljević

  Avtomatizacija svobode izražanja, dr. Aleš Završnik

  Posebna tema: O dobrih praksah pri oddaljenem delu pravnika, Jan Baksa Lesjak

   17.00–17.15 odmor

   17.15–19.15

   okrogla miza: Debirokratizacija / vodja: dr. Miha Juhart

  Sodelujejo: dr. Miha Juhart, mag. Nataša Erjavec, Anča Cvirn, Marjan Batagelj, mag. Ivan Simič, Boštjan Koritnik

   20.30 družabni večer s skupino Victory

  Victory

 •  9.00–11.00

   4. sekcija: Uveljavljanje novele ZGD-1K / vodja: dr. Marijan Kocbek

  Prepoved ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uveljavljanje pravic na skupščini, dr. Saša Prelič

  Sklepanje pravnih poslov s povezanimi strankami, dr. Peter Podgorelec

  Prejemki direktorjev in nadzornikov ter pravice delničarjev, dr. Marijan Kocbek

  Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in funkcionarji gospodarskih družb, dr. Miha Juhart

  Preglednost institucionalnih vlagateljev in spremenjena upravljavska struktura d. o. o., dr. Jerneja Prostor

   11.00–11.15 odmor

   11.15–13.15

   5. sekcija: Aktualni izzivi socialnega varstva / vodja: dr. Grega Strban

  Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti, dr. Grega Strban

  Razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Marijan Papež

  Univerzalni temeljni dohodek kot možna nadomestitev socialnega varstva in socialne varnosti?, Sara Bagari

  Sodobni socialnovarstveni izzivi centrov za socialno delo, mag. Anja Osojnik

   13.15–14.15 kosilo

   14.15–16.15

   6. sekcija: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov / vodja: dr. Rado Bohinc

  • Primernost javnega zavoda za vse dejavnosti javnih služb: primer visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, dr. Rado Bohinc

  Zdravstveni javni zavod kot podjetje (preglednost finančnih odnosov, državne pomoči), dr. Rajko Pirnat

  Javni zavodi kot netržni ali tržni proizvajalci: razlike v financiranju in premoženju, mag. Eva Helena Zver

  Statusna in druga pravna vprašanja pri opravljanju dejavnosti socialnovarstvenih zavodov, mag. Jaka Bizjak

  Kodeksi upravljanja – instrument za še uspešnejše upravljanje javnih zavodov?, dr. Andreja Primec

   16.15–16.30 odmor

   16.30–18.30

   7. sekcija: Problem prevajanja angleških pravnih izrazov in prevzemanja institutov v slovensko okolje / vodja: dr. Miha Juhart

  24 originalov – misija (ne)mogoče; prevajalski izzivi v evropski zakonodaji, Valter Mavrič

  Tri kleči prevajanja evropske pravne terminologije: dobesedni in opisni prevod ter zmotno pomensko pripisovanje, dr. Luka Mišič

  Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu, Jakob Ivančič, LL.M.

  Pravilna preslikava institutov representations, warranties in covenants v institute slovenskega prava o odgovornosti za stvarne in pravne napake, dr. Nina Plavšak

  Neenotna praksa prevajanja pravosodnih organov iz slovenskega v francoski jezik, Rafael Rastko Kozlevčar

GH Bernardin, Portorož
405,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Spletna udeležba –20 %
324,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Člani pravniških društev (GH Bernardin, Portorož)
324,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Člani pravniških društev (spletna udeležba)
259,20 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Galerija
Event Details
Sponsors