Upravni postopki v širših okvirih prava

vodja: dr. Erik Kerševan
> Stvarne pravice v medigri upravnih in civilnih postopkov
Nepremičnine so objekt lastninske pravice, hkrati pa tvorijo celoten svet, po katerem se ljudje gibamo in v njem živimo. Sleherno pravno urejanje tega hibridnega področja mora biti podrejeno zahtevi, da ne bo poseženo v ustavnopravno jedro katere izmed ustavnih vrednot. Prva je lastnina z ustavnopravno predvidenimi posegi vanjo. Druga pa načelo prirejenosti postopkov skupaj z vrednoto pravnomočnosti.

O predavatelju
  • vrhovni sodnik
    Vrhovno sodišče Republike Slovenije
  • Upravni postopki v širših okvirih prava
    Stvarne pravice v medigri upravnih in civilnih postopkov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?