Štefka Korade Purg

4. SEKCIJA
Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja

vodja sekcije: dr. Rado Bohinc

• Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju

O predavatelju
  • vodja
    Sektor za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenski sistem
  • 4. SEKCIJA: Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja
    Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?