7. SEKCIJA
Izzivi digitalne dobe za pravo

vodja sekcije: dr. Verica Trstenjak

• Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje

O predavatelju
  • mlada raziskovalka
    Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani: kazensko pravo in tehnologija, kibernetska kriminaliteta, varstvo zasebnosti in osebnih podatkov
  • 7. SEKCIJA: Izzivi digitalne dobe za pravo
    Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?