5. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava

vodja: dr. Darja Senčur Peček

> Aktualna vprašanja dvojnega statusa in drugih predlaganih sprememb ZPIZ-2 s področja obveznega zavarovanja
Prispevek obravnava novosti v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v javni obravnavi od 16. 7. do 2. 9. 2019, sprejet naj bi bil predvidoma konec leta). Predlagane spremembe pomenijo prilagoditev sistema, ne reforme. Največja novost je postopno izenačenje odmernega odstotka za oba spola (63,5 odstotka za 40 let pokojninske dobe). To bo pozitivno vplivalo na višino vseh vrst pokojnin, nadomestil iz invalidskega zavarovanja in dela vdovske pokojnine, kar bo korak k dostojnejšim pokojninam. Uveden naj bi bil tudi dodatni odmerni odstotek za otroke, največ tri. Glede dvojnega statusa je predlagana kompromisna rešitev, da bi se osebam z izpolnjenimi pogoji za starostno pokojnino namesto sedanjih 20 odstotkov izplačevalo 40 odstotkov pokojnine, kar pa bi bilo omejeno na največ tri leta.

O predavatelju
  • generalni direktor
    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  • Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava
    Aktualna vprašanja dvojnega statusa in drugih predlaganih sprememb ZPIZ-2 s področja obveznega zavarovanja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?