mag. Tanja Pucelj Vidovič

2. SEKCIJA
Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

vodja sekcije: dr. Maša Kovič Dine

• Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

O predavatelju
  • sekretarka
    Ministrstvo RS za okolje in prostor
  • 2.SEKCIJA: Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative
    Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?