mag. Biserka Kogej Dmitrovič

5. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava

vodja: dr. Darja Senčur Peček

> Nestandardne oblike dela v sodni praksi
Prispevek obravnava sodno prakso v zvezi z nestandardnimi oblikami dela, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih v poglavju Posebnosti pogodb o zaposlitvi (54. do 74. člen), in z ugotovitvijo obstoja delovnega razmerja v primerih, ko se delo ni opravljalo po pogodbi o zaposlitvi, temveč na podlagi drugih pogodb, čeprav so obstajali vsi elementi delovnega razmerja. Večino nestandardnih oblik dela bi bilo mogoče označiti za tako imenovano prekarno delo, ne pa tudi dela po pogodbi o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in vodilnimi delavci, ki je prav tako uvrščeno med nestandardne oblike dela in zato v prispevku tudi obravnavano.

O predavatelju
  • višja sodnica svetnica
    Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
  • Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava
    Nestandardne oblike dela v sodni praksi
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?