dr. Polonca Kovač

2. sekcija: Upravni postopki v širših okvirih prava

vodja: dr. Erik Kerševan

> Pomen in posledice molka organa pri odločanju v upravnih postopkih
Molk organa je eden sistemskih problemov dobre uprave pri nas in v EU, zato prispevek opozarja na dileme, kot so prednosti in slabosti negativne ali pozitivne fikcije ob molku, odškodninska odgovornost države ter razlike med predpisanim in razumnim rokom za odločitev, tako v klasičnih upravnih zadevah kot v drugih javnopravnih razmerjih. Analizirani so novejša sodna praksa in statistični podatki, kjer v Sloveniji izstopajo na primer ekscesno dolgi postopki pri socialnih pravicah.

O predavatelju
  • redni profesor
    Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
  • Upravni postopki v širših okvirih prava
    Pomen in posledice molka organa pri odločanju v upravnih postopkih
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?