8. sekcija: Odvetnik v kazenskem postopku

vodja: dr. Primož Gorkič

> Varstvo poklicne skrivnosti med preiskovanjem kaznivega dejanja: v luči izvršitve odločb Ustavnega sodišča RS
Varstvo poklicne skrivnosti oziroma privilegirana komunikacija med obdolžencem in njegovim zagovornikom je ključni element poštenega postopka (fair trial). Če država varstva privilegirane komunikacije med zagovornikom in obdolžencem ne omogoča ali to celo aktivno izkorišča, potem zagovornik ne more učinkovito opravljati svojega dela in temeljne pravice posameznika v kazenskem postopku ostanejo le mrtva črka na papirju. Ali bo novela ZKP-N uredila varstvo privilegirane komunikacije, kar zahteva odločba Ustavnega sodišča U-I-115/14-28?

O predavatelju
  • visokošolski učitelj
    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
  • Odvetnik v kazenskem postopku
    Varstvo poklicne skrivnosti med preiskovanjem kaznivega dejanja: v luči izvršitve odločb Ustavnega sodišča RS
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?