dr. Matjaž Ambrož

3. SEKCIJA
Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse

vodja sekcije: dr. Miha Šepec

• Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe

O predavatelju
  • redni profesor, Katedra za kazensko pravo
    Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
  • 3. SEKCIJA: Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse
    Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?