dr. Marijan Kocbek

7. sekcija: Korporacijska sekcija: Uresničevanje novele ZGD-1K – implementacija Delničarske direktive II

vodja: dr. Marijan Kocbek

> Politika prejemkov direktorjev – pravice delničarjev in informacije: po predlogu novele ZGD-1K
V prispevku bo predstavljen predlog implementacije Delničarske direktive II o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev glede pravic delničarjev in njihovega informiranja o politiki prejemkov direktorjev. Med poudarki bodo spremembe ZGD-1, s katerimi bo določeno obvezno glasovanje delničarjev o politiki plač in drugih prejemkov za direktorje in nadzornike, plače in drugi prejemki direktorjev in nadzornikov po novem, poročanje in javnost plač direktorjev ter prejemkov nadzornikov delniških družb …

O predavatelju
  • visokošolski učitelj
    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
  • Korporacijska sekcija: Uresničevanje novele ZGD-1K – implementacija Delničarske direktive II
    Politika prejemkov direktorjev – pravice delničarjev in informacije: po predlogu novele ZGD-1K
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?