dr. Liljana Selinšek

2. sekcija: Upravni postopki v širših okvirih prava

vodja: dr. Erik Kerševan

> (Ka)ko se srečata upravni in kazenski postopek
Obravnavali bomo prepletanje upravnega in kazenskega postopka na dveh ravneh: v konkretnih primerih, kjer je razmeroma neproblematično, saj zakonodaja vsebuje usmeritve glede večine pomembnejših vprašanj, ki se lahko pri tem postavijo, in na sistemski ravni, kjer pa so stvari precej bolj kompleksne in se postavljajo tudi vprašanja, povezana z vlogo posamezne veje v pravnem sistemu in zmožnostjo prava slediti hitremu družbenemu razvoju.

O predavatelju
  • Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • Upravni postopki v širših okvirih prava
    (Ka)ko se srečata upravni in kazenski postopek
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?