dr. Konrad Plauštajner

3. sekcija: Novejši gospodarski posli

vodja: dr. Vesna Kranjc

> Konzorcijska pogodba za izvedbo gradnje
Konzorcij je tudi na področju gradbeništva uveljavljena oblika sodelovanja med samostojnimi gospodarskimi subjekti pri realizaciji različnih investicijskih projektov. Člane konzorcija glede obveznosti in pravic povezuje konzorcijska pogodba. Ta ima v praksi različna imena, a podobno vsebino. Je pogosto edina pot, da se s skupnimi sredstvi, znanjem in tehniko izvedejo večji objekti. Ni potrebe po zakonski ureditvi konzorcijske pogodbe, ki temelji na družbeni pogodbi. Hkrati pa pričakujemo, da bo naša pravna teorija spremljala to problematiko, saj je vsaka konzorcijska pogodba specifičen primer.

O predavatelju
  • odvetnik
  • Novejši gospodarski posli
    Konzorcijska pogodba za izvedbo gradnje
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?