PRAVNIŠKA TRIBUNA
Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132

vodja tribune: dr. Nina Plavšak
Sodelujejo: Marko Zaman, Grega Peljhan, Tilen Vahčič, dr. Jaka Cepec

O predavatelju
  • Katedra za management in organizacijo
    Ekonomska fakulteta Univrze v Ljubljani
  • PRAVNIŠKA TRIBUNA
    Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?