dr. Etelka Korpič Horvat

5. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava

vodja: dr. Darja Senčur Peček

> Primerljivost položajev javnega uslužbenca in delavca

O predavatelju
  • ustavna sodnica
    Ustavno sodišče Republike Slovenije
  • Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava
    Primerljivost položajev javnega uslužbenca in delavca
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?