dr. Dušan Jovanovič

7. sekcija: Korporacijska sekcija: Uresničevanje novele ZGD-1K – implementacija Delničarske direktive II

vodja: dr. Marijan Kocbek

> Novosti in povezanost institutov z noveliranim Zakonom o revidiranju in Zakonom o gospodarskih družbah
V prispevku bodo obravnavane novosti noveliranih zakonov. Eden od poudarkov bo na dejstvu, da se definicija subjektov javnega interesa nevarno in neprimerno približuje razumevanju lastništva v družbah. Treba je tudi upoštevati, da se korporacijske pristojnosti članov organov vodenja in nadzora lahko omejujejo samo v skladu s korporacijsko zakonodajo in upoštevanjem razmejitve pristojnosti med posameznimi organi v družbi.

O predavatelju
  • Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
  • Korporacijska sekcija: Uresničevanje novele ZGD-1K – implementacija Delničarske direktive II
    Novosti in povezanost institutov z noveliranim Zakonom o revidiranju in Zakonom o gospodarskih družbah
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?