dr. Dragica Wedam Lukić

4. sekcija: Nepravdni postopki ob uveljavitvi Družinskega zakonika

vodja: dr. Vesna Rijavec

> Pravica udeležencev do izjave v nepravdnih postopkih v družinskih zadevah
S prenosom odločanja o družinskih zadevah v nepravdni postopek je bil položaj otroka okrepljen, saj mu je kot osebi, na katero se sodna odločba neposredno nanaša oziroma katere pravni interes utegne biti z njo prizadet, treba priznati položaj materialnega udeleženca v vseh postopkih, v katerih se odloča o njegovem pravnem položaju in varstvu njegovih koristi. Glede na to se zastavljata dve vprašanji: kako otroku, ki je sposoben izraziti svojo voljo, zagotoviti pravico do izjave v postopku, ter v katerih primerih je dopustno omejiti pravico staršev, da se seznanijo z vsebino njegove izjave.

O predavatelju
  • zaslužni profesor
    Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Nepravdni postopki ob uveljavitvi Družinskega zakonika
    Pravica udeležencev do izjave v nepravdnih postopkih v družinskih zadevah
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?