dr. Darja Senčur Peček

5. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava

vodja: dr. Darja Senčur Peček

> Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela
Prekarno je lahko tudi standardno delovno razmerje, vendar je pri delavcih, ki delajo v nestandardnih oblikah dela, tveganje prekarnosti večje. V Sloveniji se delež nestandardnih oblik dela povečuje. Institucije EU pozivajo države članice k preprečevanju prekarnih praks, še zlasti zlorab netipičnih pogodb o zaposlitvi in prikritih delovnih razmerij.

O predavatelju
  • visokošolski učitelj
    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
  • Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava
    Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?