dr. Darja Senčur Peček

Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava

vodja: dr. Darja Senčur Peček

> Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela

O predavatelju
  • visokošolski učitelj
    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
  • Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava
    Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?